Paradigm gör datadriven mångfald möjlig i tech-branschen

Posted on Leave a commentPosted in Diversity, Female founders, Gender equality, Method

Mångfalden i den teknikbranschen är under all kritik, med vita män som utgör den stora majoriteten av alla anställda. Men nu börjar tech-företag bli medvetna om att bristen på mångfald är ett hot mot konkurrenskraften och en del företag försöker göra något åt ​​det. Som till exempel anlita experter.