Vår metod

Vi har utvecklat en praktisk metod för att öka tillväxt med hjälp av ett konkret jämställdhets-och mångfaldsperspektiv. Här kan du ladda ner en översikt över vad vi gör (pdf).

The Eye Opener

Mångfaldsfokus är ett affärskritiskt verktyg som hjälper företag att designa bättre produkter, leverera bättre tjänster och bli mer konkurrenskraftiga. Du blir mer framgångsrik med en jämställd strategi, helt enkelt.

Vi samarbetar med innovationsnätverk, chefer på etablerade teknikföretag och entreprenörer för att ta fram en övergripande mångfaldsstrategi, som alltid ligger i linje med din vision, din affär och dina värderingar. Vi kopplar också upp oss mot intressenter och processer i hela organisationen – från rekrytering och hur du behåller talang – till intern- och omvärldskommunikation och hjälper till att ta fram riktlinjer som omvandlar strategin till konkret förändring.

Föreläsningar, workshops och meetups

Vi håller föreläsningar och arrangerar meetups för entreprenörer, riskkapitalister och allmänheten om tillväxt kopplat till jämställdhet och mångfald. Vi designar workshops som utbildar anställda, chefer och ledningsgrupper eller styrelser att känna igen och minimera omedvetna, partiska attityder, vilket bidrar till en effektivare och mer inkluderande organisationskulturer. Vi tror på konkreta och handlingsorienterade workshops som ger en positiv och mätbar effekt.

Rådgivning

Baserat på den forskning som finns kring mångfald och normer samarbetar vi med dig för att utveckla en mångfaldsstrategi som genomsyrar hela företaget. Tillsammans tar vi fram mål för nya processer och riktlinjer som adresserar de hinder står i vägen för mångfald.

Genomlysning

Vi analyserar kvantitativ och kvalitativ personaldata för att identifiera ditt företags unika styrkor, svagheter och möjligheter för tillväxt. Genom den bedömningen kan vi sen identifiera strategier för att mer effektivt attrahera, rekrytera, utveckla och behålla en blandad personalstyrka.

Kvalitetssäkring

Vi hjälper dig också att genomföra och följa upp dina strategier och resultat för att säkerställa konkret förändring och hur effektiva de nya riktlinjerna är.