Paradigm gör datadriven mångfald möjlig i tech-branschen

Posted on Posted in Diversity, Female founders, Gender equality, Method

Mångfalden i den teknikbranschen är under all kritik, med vita män som utgör den stora majoriteten av alla anställda. Men nu börjar tech-företag bli medvetna om att bristen på mångfald är ett hot mot konkurrenskraften och en del företag försöker göra något åt ​​det. Som till exempel anlita experter.

Joelle Emerson är VD på Paradigm, en startup som hjälper andra startups att hitta lösningar på problemen med avsaknad av kvinnor i branschen.

Innan Emerson startade Paradigm jobbade hon som jurist med specialfokus på jämställdhet. I en intervju i Techcrunch berättar hon om sitt mål att använda lagens råmärken för att få gehör för frågan kring lika rättigheter för män och kvinnor i branschen. Frustrationen blev dock stor eftersom det ofta var för sent att göra något åt problem som trakasserier eller diskriminering när ärendena till slut hamnade hos henne. “Du kan bara hjälpa en person i taget när du jobbar med rättstvister, och kan inte påverka en hel förtyckarstruktur, vilket kändes frustrerande eftersom det hade minimal påverkan i det stora hela” säger Emerson.

Tech-företagens mångfaldsrapporter står som spön i backen och de flesta menar att de är intresserade av att göra stora förändringar, vilket fick Emerson att börja analysera de strategier som företagen använder för att ta itu med diskriminering.

“Teknikföretagen menade att de ska skärpa sig, men det hängde inte ihop med de mönster som jag såg, till exempel där kvinnor blir förbisedda i en befodran och i sin karriärsutveckling”, säger Emerson. “Gång på gång händer precis det i de organisationerna som påstår att de ska bli bättre på mångfald. Samma företag struntade också i att tillrättavisa de chefer som anklagats för sexuella trakasserier. Så jag ville ta reda på vad som egentligen pågick. De säger att de verkligen bryr sig om mångfald, de säger att de arbetar med det, så jag ville ta reda på exakt vad de gjorde”.

Emerson såg här en möjlighet att agera på ett tidigt stadium genom samarbete med de företag som sade att de vill bli bättre om mångfald och integration. Paradigms första kund var frågor-och-svarplattformen Quora. Emerson säger hon fick uppdraget på Quora genom att erbjuda upp några av Paradigms tjänster gratis. Quora gillade vad Paradigm gjorde, och rekryterare och HR-cheferna gav Emerson goda referenser för vidare arbete med fler teknikföretag. Idag arbetar Paradigm med 13 tech-startups, till exempel Pinterest, Slack och Airbnb.

På Pinterest och Slack har Paradigm hållit föreläsningar och workshop och tagit fram ett utbildningsprogram om omedvetna fördomar för de anställda. På Pinterest började Paradigm med ledningsgruppen och utbildade sedan hela företaget. På Slacks kontor i San Francisco och Vancouver är utbildningen obligatorisk för alla chefer eller de som jobbar med rekrytering av potentiella medarbetare.

Slacks policychef Anne Toth berättar att målet med utbildningen inte var att fixa eller bli av med fördomarna.

“Fördomar utvecklas under en hel livstid och det kan inte tvåtimmars utbildning komma åt, säger Toth. “Vad en utbildning kan göra däremot är att göra människor medvetna om deras inneboende fördomar och ge dem verktyg för att minimera de negativa resultaten av dessa fördomar. En utbildning kring medvetna fördomar får aldrig vara en check-the-box-övning. Alla företag som gör det på det sättet slösar bort sin tid. Den enda anledningen att genomföra den här typen av utbildning är om du faktiskt har för avsikt att använda verktygen för rekrytering, utvecklingssamtal och medarbetarutveckling. Joelle har varit till stor hjälp att ta detta hela vägen till daglig praxis på Slack. ”

Paradigm har som mål att så småningom utveckla verksamheten och arbeta med fler kunder. I själva verket vill Emerson jobba med alla företag i Silicon Valley, från tech till andra branscher, men har inte spikat strategierna för det ännu, säger Emerson. “Vi vill arbeta med varje företag som vill ha ett mer innovativt, mer datadrivet och mer strategiskt förhållningssätt till att förbättra sin mångfald.”


Originally published at www.dagensanalys.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *