The State of the Nation – growth by real innovation

Posted on Posted in Meetup

Sommaren 2015 intervjuade vi drygt 120 personer – allt från inkubatorer, investerare, affärsänglar, statligt riskapital, forskningsinstitut, politiker och andra intressenter i den svenska innovationsindustrin. Vi gjorde det på uppdrag av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Det är många som velat ta del av rapporten. Nu ska vi uppdatera rapporten och vill ha dina synpunkter – de är ovärdeliga för oss. Resultatet kommer att presenteras i Almedalen 2016 i ett unikt rapportsläpp.

Vi skulle älska om du svarar (och sprider) enkäten senast den 15 maj, 2016. Du får såklart vara anonym och svara på de frågor du känner att du kan, hoppa över resten om du vill. Vi avidentifierar dina svar och följer reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Stort tack för din medverkan!

/// ENGLISH ///

In the summer of 2015, we interviewed more than 120 influential decision makers – incubators, investors, business angels, public investors, research institutes, politicians and other stakeholders in the Swedish innovation industry. We did it on behalf of the Internet Foundation in Sweden, IIS. We are updating the report and want your feedback – they are invaluable for us. The results will be presented in Almedalen 2016 in a unique report release.

We would love it if you answer (and spread) by May 15, 2016. You will of course remain anonymous – answer the questions you feel you can, skip the rest if you want. We depersonalise your answers and we follow the rules of the Personal Data Act (PDA). Many thanks for your participation!

Englund & Caracolias

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *